|


Loading the player...
Epizóda z Didi the Dragon Yellow
Loading the player...


Je to naozaj jedinečné! Program Didi the Dragon a Polly the Collie je najpokrokovejšia a najefektívnejšia skúsenosť s učením sa angličtiny, ktorá je dnes k dispozícii pre deti v predškolských zariadeniach.

Didi a Polly sú hlavné postavy kurzu na 4 roky výučby angličtiny pre deti predškolského veku. Jedinečné učebné sety boli odborníkmi navrhnuté tak, aby vštepili základy anglického jazyka deťom vo veku od 2 do 7 rokov prostredníctvom piesní, tancov, príbehov a hier. Kvalifikovaní učitelia, špeciálne školení v tejto inovatívnej metóde, využívajú zábavnú, pozitívnu spätnú väzbu a povzbudzovanie, aby boli deti stále zamestnané a motivované.